Croatian Flutists Association

The Croatian Flutists Association (HDF) was founded in 2003 in Zagreb as an association of flute teachers at all kinds and levels of music education, both professional and amateur players and anyone who is in love with the flute. The aim of the Association is to promote interest for the flute, to continuously improve flute on all eduaction levels and to actively participate in musical and pedagogical flute events in Croatia, Europe and the rest of the world. For almost eighteen years, the Association has been active through a number of activities, such as:

 • advancing flute teaching by means of lectures, courses and other kinds of teacher training programmes
 • encouraging and organizing flute student meetings and competitions
 • organizing flute recitals, concerts and other similar member activities
 • commisioning new flute pieces and students and teachers textbooks
 • publishing and marketing flute related professional literature and the Associations journal
 • providing the members with the recent information on the flute publications around the world and securing the easiest way to purchase them
 • participating in the making of flute curricula in music education, and if necessary, proposing to change or amend them
 • making donations to help gifted students and to support teachers training programmes

BOARD:

Renata Penezić – president
Marina Novak – vicepresident
Nives Andrijašević Janković
Ana Kralj
Jelena Valković
Barbara Tomić – secretary
Ana Šimunec – liquidator

Contact

Address: Gundulićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

e-mail: hrvatskodrustvoflautista@ gmail.com

Tel: +385 (0) 98 477738, +385 (0)99 4155088

Hrvatsko društvo flautista (HDF) osnovano je 2003. godine u Zagrebu kao udruga nastavnika i profesora flaute na glazbenim učilištima svih razina, profesionalnih flautista, svirača amatera te svih onih koji promiču ljubav prema flauti. Cilj je Društva promicati interes za sviranje flaute, kontinuirano unaprjeđivati podučavanje flaute na svim razinama te aktivno sudjelovati na glazbenim i pedagoškim flautističkim zbivanjima na području Republike Hrvatske, Europe i svijeta. Društvo već gotovo osamnaest godina ostvaruje svoje djelovanje kroz niz aktivnosti kao što su:

 • organizacija raznih predavanja, seminara i stručnog usavršavanja nastavnika s ciljem razvoja pedagogije nastave flaute
 • organizacija i poticanje učeničkih flautističkih susreta, smotri i natjecanja
 • organizacija javnih nastupa, priredbi, koncerata i drugih stručnih djelatnosti članova
 • poticanje stvaranja flautističke literature u svrhu podučavanja i koncertiranja
 • izdavanje literature koja se koristi u nastavi flaute
 • nabavljanje flautističke literature vrijedne za korištenje u nastavi
 • savjetodavno uključivanje u izradu nastavnih programa i normativa nastave flaute te, prema potrebi, predlaganje njihove izmjene, dopune ili promjene
 • sudjelovanje u stipendiranju školovanja nadarenih učenika te stipendiranju stručnog usavršavanja nastavnika flaute

Predsjedništvo:

Renata Penezić – predsjednica
Marina Novak – dopredsjednica
Nives Andrijašević Janković
Ana Kralj
Jelena Valković
Barbara Tomić – tajnica
Ana Šimunec – likvidatorica

Kontakt

Adresa: Gundulićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

e-mail: hrvatskodrustvoflautista@ gmail.com

Tel: +385 (0) 98 477738, +385 (0)99 4155088