Dani Flaute – Osvrt

0

Od petka 18. lipnja do nedjelje 20. lipnja 2021. godine u organizaciji Hrvatskog društva flautista (HDF) održani su Dani flaute u Glazbenoj školi Dugo Selo.

Glavni dio bio je seminar uglednih europskih flautista: prof. Philippe Bernold (FRA) i prof. Jan Ostrý (CZ). Kroz tri dana, 15 aktivnih te mnoštvo pasivnih sudionika kroz bogat i raznolik program imalo je priliku poslušati i raditi s našim gostima predavačima.
Dane flaute posjetili su i naši dugogodišnji suradnici i izlagači: Flavtelje Rok, koji je uz izložbu flauta ponudio i usluge servisa našim sudionicima, te A Classic Note s bogatom ponudom različitih notnih izdanja.
Suočeni s razornim potresom koji je u prosincu 2020. godine pogodio Hrvatsku i gdje su posebno stradali gradovi Sisak i Petrinja, a samim time i Glazbena škola rana Lhotke u Sisku, organiziran je humanitarni koncert na kojemu su naši predavači, prof. Bernold i Ostrý uz klavirsku pratnju Zrinke Ivančić-Cikojevićizveli bogat program. Sav prihod prikupljen od prodaje ulaznica predan je našoj dugogodišnjoj članici, prof. Lidiji Ljubičić, ujedno i profesorici flaute u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku.
Tri dana intenzivnog rada i muziciranja zaokružio je koncert članova Hrvatskog društva flautista na kojemu su se predstavili naši dragi članovi, diplomirani flautisti te bogatim programom i visokom razinom umjetničke izvedbe pokazali kvalitetu i ljubav prema flauti.

Ovaj projekt svojim velikim odazivom i mnoštvom pozitivnih dojmova sudionika pokazao je potrebu za što većim brojem ovakvih projekata i potaknuo nas na daljnji rad i proširenje bogate aktivnosti Hrvatskog društva flautista.

 


 

From Friday 18th June to Sunday 20th June 2021, the Croatian Flute Society (CFA) organized the Flute Days at the DugoSelo Music School.

The main part was a masterclass of great European flutists: prof. Philippe Bernold (FRA) and prof. Jan Ostrý (CZ). Through three days, 15 active and many passive participants through a rich and varied program had the opportunity to listen and work with our guest lecturers.
The event was also visited by our long-term associates and exhibitors: FlavteljeRok, who, in addition to the flute exhibition, also offered flute services to our participants, and A Classic Note with a rich offer of various music editions.
Faced with the devastating earthquake that hit Croatia in December 2020 and where the cities of Sisak and Petrinja were particularly damaged, and thus the Music School Fran Lhotka in Sisak, a humanitarian concert was organized at which our lecturers, prof. Bernold and Ostrý performed a rich program with piano accompaniment by ZrinkaIvančić-Cikojević. All proceeds from ticket sales were donated to our longtime member, prof. LidijaLjubičić, also a flute teacher at the Fran Lhotka Music School in Sisak.
Three days of intensive work and making music were rounded off by a concert by members of the Croatian Flute Society, where our dear members, graduate flutists, presented their quality and love for the flute with a rich program and a high level of artistic performance.

This project, with its great response and many positive impressions of the participants, showed the need for as many such projects as possible and encouraged us to further work and expand the rich activities of the Croatian Flute Society.